Ansgar børnekor

I Ansgarkirkens spire- og børnekor synger vi mange forskellige genrer, arbejder med stemmeudvikling, færdigheder indenfor flerstemmig sang samt grundmusikalsk træning. Børnekoret får løn for at synge de søndage om måneden, hvor de kan, og spirekoret får løn for at medvirke ved et par højmesser om året. Derudover laver vi koncerter i eller uden for huset, overnatning i kirken eller andet sjov. Organist Sebastian Pedersen og musiklærer Natasja Knudsen leder koret. 

Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Vi har mulighed for at hente de små børn på Lygten og Grøndalsvængets skole. Skriv til kirkens organist på organistansgar@gmail.com for yderligere info.

Hvornår: tirsdage i Ansgarkirken. (Opstart efter sommerferien er tirsdag d. 3. sep.)

0. - 3. klasse, spirekor: 14.30 - 15.45

4. klasse og opefter, børnekor: 15.15 - 16.30

Tilmelding til børnekor her

Tilmelding til børnekor

Dine informationer:

* = Skal udfyldes