Ansgar børnekor

I Ansgarkirkens spire- og børnekor synger vi mange forskellige genrer, arbejder med stemmeudvikling, færdigheder indenfor flerstemmig sang samt grundmusikalsk træning. Børnekoret får løn for at synge tre søndage om måneden, og spirekoret får løn for at medvirke til 4-6 højmesser om året. Derudover laver vi koncerter i eller uden for huset, overnatning i kirken eller andet sjov. Organist Sebastian Pedersen og musikpædagog Sofie Schelde leder koret. 

Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Vi har mulighed for at hente de små børn på Lygten og Grøndalsvænge skole. Skriv til kirkens organist på organistansgar@gmail.com for yderligere info.

Hvornår: tirsdage i Ansgarkirken. (Opstart efter jul er 22. januar.)

0. - 2. klasse, spirekor: 14.30 - 15.45

3. klasse og opefter, børnekor: 15.15 - 16.30

Tilmelding til børnekor her

Tilmelding til børnekor

Dine informationer:

* = Skal udfyldes