Ansgarkirken arbejder efter en række foranstaltninger, som sikrer, at vi passer på dine personoplysninger.

Kirken har derfor udformet Ansgarkirkens Oplysningspligt iht. artikel 13. som følger den i maj 2018 indførte Databeskyttelsesforordning. (GDPR).