Gudstjenester

Tjenester

I Ansgarkirken er der tjeneste hver søndag, og på visse hverdage. Her er en oversigt over de forskellige slags. 

Se i kalenderen hvilke tjenester vi har hvornår.

Højmesse

Højmessen afspejler forholdet mellem Gud, det enkelte individ og menighedens fællesskab. Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig, for så vidt angår indhold og opbygning. Højmessen foregår på dansk og indeholder som regel musik, salmer, læsning fra biblen, bøn, bekendelse, prædiken nadver/dåb og velsignelse, ud fra et fast forløb.

Her kan du finde søndagens bibeltekst

Børnegudstjeneste

Ansgarkirken har gudstjeneste for børn i alle aldre den 1. onsdag i hver måned kl. 10.00.

Der tilbydes børnene en særlig gudstjeneste med musik, sang, rytmik og dans. Sognepræst Birgitte Knudsen fortæller bibelhistorier kombineret med forskellige aktiviteter, og Thomas Høg står for den rytmiske del af børnegudstjenesten. Både musik og sange er kendte børnesalmer, så alle kan være med.

Familiegudstjeneste/godnathistorie

En børne- og familiegudstjeneste er for alle, men især for børn og deres forældre og/eller bedsteforældre.

Musikgudstjeneste

"Vi mennesker lever i spændingsfeltet mellem lys og mørke, liv og død, tro og tvivl, håb og frygt..."
Musik kan ofte sige meget mere end ord, kan springe over de barrierer som kan være svære at forstå og tale om og henvender sig derfor direkte til sindet.

Ansgarkirken tilbyder forskellige musikalske oplevelser, hvor gudstjenesten bliver båret af musikken og understøttet af bibellæsning og salmesang.

Genren vil variere mellem gospel, sangkor, jazz og rock. 

Ansgarkirken afholder også cafégudstjenester ved runde borde lige før eller efter fællessangen i Café Larsen. 

Meditationsandagt

Alle nysgerrige og åndelige søgende bydes indenfor til meditationsandagt.

Meditationsandagten består af tematiske læsninger, bøn, velsignelse, musik og stilhed.