Kirkelige handlinger

Fødselsanmeldelse og omsorgs- og ansvarserklæring

Efter fødslen modtager kirkekontoret en fødselsanmeldelse fra jordemoderen og registrerer fødslen. Er du ugift / separeret modtager du en skrivelse fra personregisterføreren i bopælssognet om muligheden for at indlevere en Omsorgs – og ansvarserklæring som medfører fælles forældremyndighed over barnet, det er vigtigt at denne OA erklæring er tastet og signeret online af begge forældre inden 14 dage efter barnets fødsel, da sagen om faderskabe ellers sendes i Statsforvaltningen Hovedstaden og der herefter kan gå op til 6-8 uger med sagsbehandling. OA erklæring tastes på www.borger.dk husk at det kun er når sagen er signeret digitalt fra den der ikke har tastet sagen ind at personregisterføreren modtager sagen elektronisk. Hvis moder taster skal fader signere digitalt, og omvendt der sendes en e-mail til den mail adresse der opgives i anmeldelsen, og først da kommer sagen elektronisk til personregisterføreren.

Du kan læse mere på www.borger.dk

Dåb & navngivning

Hvis du/dit barn skal døbes, kan du enten kontakte kirkekontoret eller sognepræst Birgitte Knudsen for nærmere oplysninger. Hvis barnet skal navngives, dvs. uden dåb, anmeldes dette elektronisk på www.borger.dk husk at tjekke på www.familiestyrelsen.dk under fornavne samt mellem og efternavne hvad der er muligt at videregive i slægten, er du i tvivl kontakt da gerne personregisterføreren i sognet per mail for mere info inden der udfyldes digitalt.

Hvis du er interesseret i hvad dåben betyder, kan du læse mere på www.kristendom.dk/daab

I har mulighed for at låne en dåbskjole

Navneændringer

Ønsker du navneændring gå da på www.borger.dk og følg vejledningen for navneændringer, huske at tjekke på www.familiestyrelsen,dk under navne hvad du har mulighed for at ansøge om, navneændringer er gebyrpligtige og koster pt. 500 dk, betaling foretages via ansøgningen online. Navneændringer på bryllupsdagen er gratis 3 måneder før og efter vielsen uanset om det er en kirkelig vielse eller borgerlig vielse.

Konfirmation

Selve konfirmationen i Ansgarkirken finder sted Store Bededag kl. 11.00. Hvis du er startet i 8. klasse, kan du begynde konfirmations- forberedelserne efter sommerferien. Tilmelding er i starten af august på kirkekontoret. Det er også muligt at blive konfirmeret senere på året så skal du henvende dig til sognepræst Birgitte Knudsen og aftale nærmere.

Bryllup

Ønsker I at gifte jer i Ansgarkirken, skal I ringe til sognepræst Birgitte Knudsen for at aftale nærmere. Der vil være generalprøve ugen op til selve brylluppet. Vielsen foregår oftest om lørdagen og der kan læses mere om betingelserne for vielse på www.familiestyrelsen.dk og om navneændring på bryllupsdagen på www.borger.dk  hvor navneændringen også tastes. Det er gratis at ændre navn på bryllupsdagen 3 måneder før vielsen og 3 måneder efter.

Begravelse og bistættelse

Når en pårørende dør, skal det anmeldes til det sogn, hvor den afdøde havde folkeregisteradresse. Hvis den afdøde var tilknyttet Ansgarkirken, ringer du til sognepræst Birgitte Knudsen for en personlig samtale og for at aftale nærmere. Derefter henvender du dig til en bedemand, der kan være behjælpelig med alt det praktiske.
Bemærk dog, at der for nærmere aftale undtagelsesvis skal rettes henvendelse til Kirkekontoret i perioden 18. juni 2018 til 23. juli 2018!!

En begravelse starter i kirken og slutter med at kisten nedsænkes på kirkegården, hvor også jordpåkastelsen finder sted. En bisættelse er som ved en begravelse, men her finder jordpåkastelsen sted i selve kirken eller i kapellet. Urnen bliver efterfølgende nedsat på kirkegården.

Du kan læse mere om hvordan du forholder dig i forbindelse med dødsfald på www.borger.dk